eliza

LEILOEIRA

  • icon-contato

    Programa Leilões

CONTATO

  • icon-contato

    (43) 3373-7099 | (43) 9 9994-7099

LOCAL DO LEILÃO

  • icon-local

    Londrina (PR)

RAÇA

  • icon-raça

    Nelore

Leilão Virtual Nelore Eliza 2024

Canal do Criador | Lance Rural

ABERTURA

  • date-icon

    24/07/2024

  • hour-icon

    19h00

ENCERRAMENTO

  • date-icon

    25/07/2024

  • hour-icon

    01h00